UWW - U Wil Werken - Samen Sterk

home

Samen sterk

Veel van de aangeboden namen hebben wij al vele jaren in bezit en als zodanig vastgelegd.

Hierbij heeft u het voordeel een ‘centrale’ naam te kunnen voeren. Centraal staan in uw branche, dat willen we toch allemaal? Nog los van de opbouwende acquisitie die het met zich meebrengt.

De samensmelting van zaken heeft er toe bijgedragen dat wij dit kunnen en willen aanbieden. Natuurlijk werken wij aan nog meer modules en mogelijkheden voor u als startende ondernemer, maar ook naar werkgevers toe via WSP het Werkgevers Service Punt Nederland.

Een van de zaken waarmee wij bezig zijn, in nauw overleg met overheid en uitkeringsinstanties, is de haalbaarheid en implementatie van een mobiel kanaal.
Onontbeerlijk in onze huidige draadloze wereld.

Natuurlijk houden wij iedereen op de hoogte die gebruik maakt van onze modules. Wilt u zelf meekijken naar ontwikkelingen, kijk dan op nb-id.nl